Menu

Betonové ploty nejsou hřbitovní zeď


O výhodách betonových plotů se zmiňuje mnoho autorů na Internetu, jde hlavně o zajištění soukromí před zvědavými pohledy sousedů či kolemjdoucích, o bariéru před hlukem a špínou z ulice, ale důležité je si uvědomit, že jde o stavbu na mnoho desítek let, a že velmi záleží na tom, jaký vzhled si vybereme.

hradební zeď

Aby nebyl plot vnímán jako hřbitovní zeď – ploty z betonových výlisků se dnes objevují na mnoha místech vzhledem k jejich značným výhodám ve srovnání s jinými způsoby realizace pevného zděného oplocení. Není nutné pro ně budovat masivní základy, do země se kotví pouze svislé sloupky a ploché desky se mezi ně zasouvají podobně, jako si děti hrají se stavebnicí Lego.

Desky i sloupky se vyrábí v mnoha různých typech tvarů a odstínů barev a mnohdy není vůbec snadné „trefit“ ten správný, co by nebyl, jak se říká, pěstí na oko, ale ladil s okolní zástavbou. Plot z betonu má také velmi dlouhou životnost a i když je možné jej rozebrat a postavit na jiném místě znovu, obvykle spoléháme na to, že jeho deklarovaná životnost několika desítek let bude znamenat trvalé řešení, které budeme den co den vnímat svým zrakem.

kamenná zeď

Využijte grafický program na počítači – před výběrem vhodného vzorku se vyplatí nejen sledovat různé trendy a hotové realizace, které nám mohou napovědět a být inspirací, ale vhodné je věnovat trochu času i grafickému zobrazení na monitoru počítače. Pořídíme několik fotografií objektu a k těm pak přikládáme různé vzorky, některé programy umožňují obraz deformovat podle potřeby a lze tak navodit i přibližné podoby oplocení, jaká bude po dokončení výstavby. Můžeme tak snadno posoudit, zda se hodí tmavší nebo světlejší odstín, jaký zvolit vzorek, aby nebyl příliš výrazný nebo naopak strohý, můžeme zkusit plot kombinovat se dřevem či s kovem, vyzkoušet nasadit na horní hranu ozdobné prvky, posoudit jeho vhodnou výšku, případně kaskádové řešení, zkusit před něj předsadit fotky jehličnanů či popínavých rostlin atd.